Volgorde examencorrectie blijft zoals nu

Staatssecretaris Dekker schrijft in de tweede paragraaf van deze brief dat de examens steeds beter worden nagekeken door de tweede corrector. Volgens de eerste corrector zijn de examens door de tweede corrector nu in 95 procent van de gevallen volledig nagekeken. Volgens een onderzoek van Cito gaat het om een stijging van 44 naar 72 procent. ‘Docenten hebben een enorme slag gemaakt, die duidelijk terug te zien is in deze cijfers’, aldus de staatssecretaris.

Hij houdt vast aan de huidige praktijk, waarbij eerst de eigen docent nakijkt en daarna een tweede docent. Docenten steunen deze volgorde en dankzij de verbeteringen is er geen aanleiding om het proces anders in te richten. Dekker wil echter wel dat de examens in de toekomst nog beter worden nagekeken. Daarom gaat koepelorganisatie VO-Raad nog eens met scholen in gesprek om docenten de tijd en de ruimte te geven om goed na te kijken. Ook komt er een handreiking voor scholen en blijft er een meldpunt voor leraren die in de knel komen bij het nakijken.

De praktijk van de eerste en tweede correctie van het CSE (Cito onderzoek 2016)

Kamerbrief over toetsing en examinering in het voorgezet onderwijs 

Volgende artikelPensioeninformatie? Kom naar de bijeenkomsten van FvOv/ABP
Vorige artikelKunstvakverenigingen over Eindadvies Platform Onderwijs2032