VONKC, curriculum.nu en de politiek op 27 januari

De Vaste Kamercommissie voor OCW heeft VONKC uitgenodigd deel te nemen aan de hoorzittingen die gehouden worden ter voorbereiding van het Tweede Kamer debat over curriculum.nu op 5 maart. Uiteraard zal VONKC graag van zich laten horen!

We stuurden deze beschrijving van ons standpunt over:

  • het doorlopen proces;
  • de producten van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur;
  • het draagvlak onder de kunstvakcollega’s;
  • het gewenste vervolgtraject;
  • de rol van VONKC daarin;en het benodigde flankerend beleid voor de implementatie.

VONKC is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de curriculumherziening en stelt de expertise uit de vereniging graag opnieuw beschikbaar voor de vervolgfase waarin bouwstenen voor de bovenbouw en kerndoelen voor primair onderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs ontwikkeld moeten worden.

 

 

Volgende artikelVerhuisbericht: Dansapedia is weer te raadplegen!
Vorige artikelSave the date - Danseducatie met kwaliteit II – 5 juni 2020