VONKC en onderwijs 2032

Op 4 oktober zaten vertegenwoordigers van de kunstvakverenigingen bij elkaar om het advies te formuleren dat we via de Verdiepingsfase 2032 van de Onderwijscoöperatie zullen uitbrengen aan de minister.

Ons advies moet ergens op gegrond zijn. We stelden met een enquête vragen aan onze leden en we kregen 763 reacties. Een mooi signaal over de betrokkenheid van collega’s! Hoewel deze meningen op veel punten grote overeenkomsten vertoonden, blijft het een toer om dit helder en zorgvuldig te vertalen in een advies. We denken dat dit gelukt is en danken alle invullers voor hun betrokken reactie. Half november is alles verwerkt door de Onderwijscoöperatie en wordt het advies aangeboden. We houden je op de hoogte.

Volgende artikelCito examenverslagen 2016 nu te lezen!
Vorige artikelWetsvoorstel ‘Beroep leraar en lerarenregister’