VONKC en OnsOnderwijs2032

Waar gaan we met ons onderwijs naar toe? Het Platform OnsOnderwijs2032 buigt zich over deze vraag en gaat daarvoor in de meest brede zin te rade bij iedereen die daar wat over kan zeggen. Leerlingen, collega’s, vakverenigingen, etc. 

Ook VONKC is gevraagd om haar mening te geven en mee te denken; zij stuurde haar visie in juli jl. aan het platform. In oktober kwam het platform met de concept-hoofdlijnen voor haar advies. Opnieuw werden reacties gevraagd. Het is zo belangrijk dat VONKC samen met de VLS dit in november op de agenda van het Strategisch Beraad Kunstonderwijs heeft geplaatst. Voor dit beraad worden de belangrijkste spelers uitgenodigd met elkaar te praten over de meest essentiële ontwikkelingen binnen de kunst- en cultuureducatie. Het overleg brengt daarop een breed gedragen advies uit, in dit geval aan het Platform OnsOnderwijs2032. VONKC ziet haar mening vertaald in dit advies.

Daarnaast is VONKC lid van de FvOv. Ook deze Federatie van Onderwijsvakorganisaties heeft na overleg met haar leden een breed gedragen advies uitgebracht aan het platform.
Hiermee heeft VONKC dus recent via twee wegen weer haar mening laten horen aan het Platform 2032:
Reactie SBK
Reactie FvOv

Volgende artikelLOF: een springplank voor bevlogen leraren
Vorige artikelPetitie voor film en beeldcultuur in het onderwijs