VONKC reageert op wetsvoorstel CKV

VONKC reageert op wetsvoorstel CKV

Het wetsvoorstel om CKV als examenvak te schrappen heeft veel teweeg gebracht.
VONKC heeft zich ingezet om samen met een groot aantal organisaties die betrokken zijn bij de kunst en cultuurvakken één heldere inhoudelijke reactie te formuleren. Lees hier de reactie van VONKC en het Strategisch Beraad Kunstonderwijs.

Natuurlijk is VONKC tegen dit voorstel. Dat snapt iedereen.
Heel veel betrokkenen hebben gereageerd op de website van het ministerie. Hartelijk dank daarvoor. VONKC heeft zich ingezet om samen met de vakinhoudelijke beroepsverenigingen VLS, BDD en NBDK en belanghebbende en belangstellende organisaties die zich bezig houden met kunst- en cultuureducatie in het onderwijs deze reactie te formuleren.

Deze reactie wordt verspreid in de media en gaat naar het ministerie, de VO-raad en alle andere instanties die maar enigszins met deze zaak te maken hebben.
Het nieuwe regeerakkoord geeft nog niet veel duidelijkheid. Maar dit wetsvoorstel moet natuurlijk nog behandeld worden in de Tweede Kamer.
We houden jullie op de hoogte.

Volgende artikelDocenten pleiten massaal voor behoud vak CKV
Vorige artikelReacties op wetsvoorstel afschaffing CKV