VONKC roept leden op in actie te komen!

De verenigingen van de FvOv waaronder VONKC hebben de in de afgelopen weken de mening van de leden gepeild. Ruim 11% van onze leden liet van zich horen. Dit gaf een duidelijk beeld. Hartelijk dank voor jullie reacties! Daaruit blijkt dat er sprake is van een aanzienlijke actiebereidheid: zo’n 80% vindt het hoog tijd voor acties en de helft is van plan te gaan staken. Daarom is besloten dat we als FvOv/VONKC aan zullen sluiten bij de acties zoals die al zijn aangekondigd door de AOb en FNV Overheid. Met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht is dit een belangrijk politiek moment.

Als FvOv/VONKC onderschrijven we de eisen van de AOb en de FNV Overheid, er zijn extra investeringen nodig in alle sectoren. Er is behoefte aan groot onderhoud vanwege te lage salarissen, een te hoge werkdruk en groeiende lerarentekorten. Investeringen in het onderwijs, in zowel de positie van de leraren als van de begeleiders en ondersteuners, zijn investeringen in de toekomst van ons land!

Wanneer het kabinet niet ingaat op de gestelde eisen zal er in de week van 11 tot en met 15 maart door het hele land en in alle sectoren actie worden gevoerd. Gepland staat In ieder geval dat er zal worden gestaakt op vrijdag 15 maart op het Malieveld in Den Haag, we zien je daar graag om daar onze eisen kracht bij te zetten! Over de andere acties volgt binnenkort meer informatie. Ook volgt er zo spoedig mogelijk meer informatie over de vervoersmogelijkheden naar het Malieveld.

We hopen velen van jullie te zien in Den Haag om gezamenlijk een krachtig signaal af te geven aan het kabinet!

Anne Bos
voorzitter VONKC

Jilles Veenstra
voorzitter FvOv

Volgende artikelActieweek start maandag 11 maart met lawaai en applaus
Vorige artikelBen jij goed in het stellen van de juiste examenvragen voor dans vmbo?