VONKC-visieteksten voor ontwikkelteam Kunst&Cultuur gereed en verzonden naar Curriculum.nu

Met voldoening heeft het VONKC-bestuur geconstateerd dat er tijdig is kunnen voldoen aan het verzoek van Curriculum.nu. In betrekkelijk korte tijd zijn er, onder de deskundige leiding van socioloog/kunsthistorus Maria Hermanussen, visieteksten samengesteld:

Diverse VONKC-leden leverden hun bijdrage en/of gaven hun reacties via de enquêtes die we hielden. Hartelijk dank voor het meedenken en de complimenten maar ook voor de kritische noten! Waar we mogelijkheden zagen zijn opmerkingen verwerkt, andere houden in ons achterhoofd voor het vervolgtraject. Onze dank gaat ook uit naar BDD en VLS voor de prettige samenwerking.
Ook zij stelden hun visiedocumenten voor respectievelijk drama en muziek op. 

Lees meer over het vervolgtraject in het volgende bericht: Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur kan wat ons betreft aan de slag!

Volgende artikelHet ontwikkelteam Kunst en Cultuur kan wat ons betreft aan de slag!
Vorige artikelVervallen Anw-compensatie in ABP-pensioenregeling en wat eraan te doen