VONKC en BDD over Bouwstenen aan Ontwikkelteam Kunst en Cultuur; hierna de vijfde fase!

Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur presenteerde begin januari haar vierde tussendocument. Centraal stond daarin de ontwikkeling van bouwstenen. Deze gaan over wat leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs straks gaan leren op het gebied van Kunst en Cultuur. Hoewel pas vier van de negen bouwstenen klaar waren, wilde het ontwikkelteam toch al het veld al consulteren. Met name om te beoordelen of ze de goede kant opgingen.

VONKC en BDD hebben deze vraag van het ontwikkelteam samen opgepakt en organiseerden hierover samen op 16 januari een bijeenkomst. Behalve verhelderend was het erg leuk om met elkaar de bouwstenen  door te spitten, over details te bomen en ook de grote lijn in het vizier te houden. Dit leverde een grote hoeveelheid vragen en adviezen op die door de besturen van VONKC en BDD vervolgens zijn ingebracht in een van de twee landelijke stakeholdersbijeenkomsten op 23 januari. Daarbij waren vrijwel alle leden van het ontwikkelteam aanwezig. Er ontstond een interessante en constructieve uitwisseling.
VONKC en BDD hebben hun vragen en adviezen aan het ontwikkelteam gebundeld en ge-upload op de curriculum.nu-site en kunnen door iedereen nagelezen worden in het hier bijgevoegde document.

Hoe nu verder?
Curriculum.nu gaat haar laatste fase in. Er volgen nog twee trajecten.

  • Het eerste bestaat uit het vervolmaken van het grote raamwerk van visie, grote opdrachten en bouwstenen. Tezamen wordt dat het voorstel voor de curriculumrevisie. Dit wordt dan voor een laatste keer ter consultatie voorgelegd aan het veld;
  • Het tweede traject betreft de (her)inrichting van bovenbouw vmbo, havo en vwo.

Kort na de zomervakantie zal het advies van curriculum.nu naar de regering en de Tweede Kamer gaan. Deze bepalen uiteindelijk wat er met alle voorstellen en ideeën gebeurt.

Respons uit het werkveld
Het ontwikkelteam en wij als beroepsverenigingen vinden het van groot belang dat de werkvloer respons geeft. Die gelegenheid is er en wij willen onze leden dan ook met klem vragen te reageren. Wat vind je goed aan de lijn die nu neergezet wordt en waar zou je graag aanvullingen zien? We helpen elkaar alleen als we op een positieve en constructieve manier het ontwikkelteam helpen een mooie en goede leerlijn neer te kunnen zetten.

Notitie bovenbouwen
De vakverenigingen zijn elk uitgenodigd om een notitie  in te dienen bij Curriculum.nu. Over hoe wij (VONKC/BDD of desgewenst samen met VLS en VNK-e) naar de toekomstige bovenbouwen havo en vwo en vmbo kijken. We willen daarover heel graag met zoveel mogelijk leden in gesprek gaan en roepen iedereen op daaraan mee te doen.

Denk je mee?
Houd de oproepen en het verdere tijdpad van curriculum.nu op deze site in de gaten en kom naar onze bijeenkomsten of lever input!!

Volgende artikelKunstzone lezersonderzoek
Vorige artikelStartdatum CPE beeldende vakken VMBO is vervroegd!