Webinars Curriculum.nu

Wilt u meer weten over de voorstellen van Curriculum.nu en wat ze voor een/uw school betekenen? Dan nodigen wij u van harte uit om in november en december deel te nemen aan een of meerdere van onze interactieve webinars per leergebied.

In het eerste deel van de webinar lichten leraren uit een ontwikkelteam en/of een ontwikkelschool en de directeur van Curriculum.nu de voorstellen van hun leergebied toe. Daarna beantwoorden zij uw vragen, zoals: ‘Wat betekent deze curriculumherziening voor mij en mijn team? of ‘hoe gaan we nu verder, nu de opbrengsten zijn overhandigd aan de minister?’.

In het afgelopen anderhalf jaar hebben 125 leraren en 18 schoolleiders zich gebogen over de vraag wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Zij hebben voor negen leergebieden voorstellen gedaan die dienen als bouwstenen voor de integrale curriculumherziening van de onderbouw voor het basis- en voortgezet onderwijs. Op 10 oktober 2019 hebben de leraren en schoolleiders de voorstellen overhandigd aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs. 

De inschrijving loopt via de PO-raad: data & tijden en aanmelden.

Volgende artikelSBK pleit bij minister voor budget voor MBO Card
Vorige artikelLeerkrachten en kunstvakdocenten spreken zich uit over Curriculum.nu