Kortingsformulieren

Kortingsformulieren

Voor VONKC-leden die werkzaam zijn in het PO, VO, BVE en HBO is het op basis van de CAO’s voor deze sectoren mogelijk om de betaalde contributie (over elk kalenderjaar) te verrekenen met het bruto-inkomen.

Voordeel

Indien je de maximum contributie van € 135,- betaalt en je in het maximum belastingtarief van 52% valt, kan je dit € 70,20 korting opleveren. Uiteraard valt niet iedereen in dit maximumtarief, maar deze regeling levert toch voor elk lid een voordeel van minimaal 37% op.

Wat moet je doen?

Om in aanmerking te komen voor dit voordeel dien je voor 1 november van het betreffende kalenderjaar onderstaand aanvraagformulier te downloaden en dit vergezeld van een betalingsbewijs (bankafschrift) van je vakbondscontributie bij je werkgever in te leveren.

Kortingsformulieren

Contributiekortingsformulier VONKC 2019