Kortingsformulieren

Kortingsformulieren

Voor VONKC-leden die werkzaam zijn in het PO, VO, BVE en HBO is het op basis van de CAO’s voor deze sectoren mogelijk om net als in 2005 t/m 2016 de betaalde contributie over het jaar 2017 te verrekenen met het bruto-inkomen.

Voordeel

Indien je de maximum contributie van € 135,- betaalt en je in het maximum belastingtarief van 52% valt, kan je dit € 70,20 korting opleveren. Uiteraard valt niet iedereen in dit maximumtarief, maar deze regeling levert toch voor elk lid een voordeel van minimaal 37% op.

Wat moet je doen?

Om in aanmerking te komen voor dit voordeel dien je voor 1 november van elk kalenderjaar onderstaand aanvraagformulier te downloaden en dit vergezeld van een betalingsbewijs (bankafschrift) van je vakbondscontributie bij je werkgever in te leveren.

Kortingsformulieren

Contributiekortingsformulier VONKC 2019