Vakbond FvOv

Vakbond FvOv

De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. Als lid van VONKC behartigt de FvOv je belangen op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied. De FvOv onderhandelt over de cao’s in de verschillende onderwijssectoren.

Naast de collectieve belangenbehartiging biedt VONKC binnen de FvOv op toegankelijke wijze ondersteuning en rechtsbijstand bij zaken die betrekking hebben op je onderwijsbaan. Uiteraard is VONKC bij uitstek de vraagbaak voor vakinhoudelijke vragen, betrokken bij onderwijs- en curriculumontwikkeling en deskundig op het gebied van na- en bijscholing.

Hier vind je de teksten van de lopende CAO's. 
Hier vind je onze nieuwsberichten over arbeidsvoorwaarden.

Samenwerken: meer invloed

Onderwijsbond FvOv vertegenwoordigt ruim 30.000 leden. Binnen de FvOv bundelen elf onderwijsvakorganisaties hun krachten tot één slagvaardige organisatie. De FvOv valt onder de CMHF: Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (met in totaal 57.000 leden). De CMHF zit voor ons in de pensioenkamer en het bestuur van ABP. Op haar beurt is de CMHF aangesloten bij de VCP, vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel. De VCP neemt deel aan de gesprekken tussen sociale partners in bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad en Stichting van de Arbeid over werkgelegenheid, pensioenen en sociale zekerheid.

In goed overleg zaken doen

Wij streven naar gelijkwaardige verhoudingen tussen werkgever en werknemer en hebben de kracht van het argument hoog in het vaandel staan. In principe proberen we conflicten te vermijden door in goed overleg zaken te doen, zowel aan de overlegtafel (collectieve zaken) als bij individuele problemen. Uiteraard combineren wij de kracht van het argument indien nodig met daadkracht.

Zie voor meer informatie de website van de FvOv.