Missie

Missie

VONKC is een vakvereniging voor docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs in de kunst en cultuurvakken.

De nadruk ligt op twee aandachtsgebieden:

  • de vakinhoudelijke ontwikkeling van het beeldend-, dans- , film-, theater-, ckv- en kua-onderwijs en het overige onderwijs in kunst en cultuur in Nederland.
  • het behartigen van de belangen van docenten die werkzaam zijn in de kunst en cultuurvakken.

De vakinhoudelijke ontwikkeling omvat een breed scala aan werkzaamheden: van het opstellen van leerdoelen tot het opstellen van docentenprofielen voor de kunstvakken. We werken vanuit eigen inzichten en ideeën, maar participeren ook in vele overlegsituaties om de belangen van de kunstvakken zo goed mogelijk te behartigen. Lees hier onze beleidsnota voor 2019.

VONKC onderhoudt het contact met haar leden door digitale nieuwsbrieven en het blad Kunstzone, het tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs. 

We organiseren studiedagen, examenbesprekingen, vakinhoudelijke consultaties en workshops. We zijn bereikbaar voor individuele rechtspositionele ondersteuning van onze leden. Onderwijs in kunst en cultuurvakken is een belangrijk en invloedrijk vakgebied. Er werken docenten met bijzondere kwaliteiten en vaak met grote inzet. VONKC ondersteunt en stimuleert deze docenten van harte.

Arbeidsvoorwaardelijke zaken zoals het vergroten van professionaliteit door na- en bijscholing, collectieve-arbeids-overeenkomsten, aanstellingen en pensioenen enz. zijn echte docentenbelangen. Deze worden door VONKC behartigd en via de koepel van verenigingen de FvOv.