Vereniging

Vereniging

Statuten

In de statuten van de vereniging is de organisatie en wijze van besluitvorming vastgelegd. De nieuwe statuten van VONKC zijn 1 januari 2010 vastgelegd. In september 2015 zijn de statuten op een paar punten aangepast.

Ledenvergadering

De komende ALV's zijn op 21 november 2018 en 19 juni 2019.

Samenstelling van het bestuur:

  • Anne Bos (voorzitter en sectie Dans)
  • Yvonne Lebbink (bestuurlijk secretaris)
  • Marian Bakens (bestuurlijk penningmeester)
  • Marian Hinderink
  • Judith Hodos
  • Tineke Steenbergen
  • Elvira Stein (sectie Film)
  • Tineke Ubbels (sectie Theater)

Het bestuur wordt in haar werkzaamheden op specifieke terreinen ondersteund en geadviseerd door een aantal bestuursmedewerkers.