Opleidingen

Met het behalen van je diploma aan een kunstvaklerarenopleiding ben je bevoegd voor het lesgeven in het betreffende kunstvakgebied. Maar daar blijft het niet bij. Er is een voortdurende discussie over bevoegdheden en bekwaamheden. Die discussie wordt mede gevoerd door VONKC.

Beroepspraktijk kunstvakdocenten (alle onderwijssectoren en buitenschools)

Dit onderwerp houdt de gemoederen al een hele tijd bezig. Kunnen de opleidingen bekwame docenten afleveren voor het hele werkveld? Voor het primair onderwijs, onderbouw én bovenbouw havo/vwo, het vmbo, mbo, hbo én en het buitenschoolse gebied? Het VONKC-bestuur heeft daarover contacten met het KVDO (KunstVakDocentopleidingenOverleg), de collegakunstvakverenigingen én de leden van VONKC onder andere in de ALV (algemene ledenvergadering). In de ALV van juni 2017 is er met dit standpunt ingestemd.

Lees meer in onze nieuwsbrief en/of op deze pagina.