Studiedagen

VONKC organiseert ieder schooljaar voor diverse doelgroepen diverse vakinhoudelijke activiteiten. Een belangrijk onderdeel vormt aandacht voor het uitwisselen van je ervaringen in de klas, waarbij verschillende onderwerpen en werkwijze aan bod komen. We kunnen veel van elkaar leren!
Nieuwsberichten over scholing vind je in het dossier Scholing.

Nascholing:

  • In het Lerarenportfolio van het ministerie van OCW staan onze studiedagen en examenbesprekingen als nascholingsaanbod.
  • We willen graag dat onze certificaten waardevol zijn en blijven. Het certificaat wordt verstrekt op basis van je aanwezigheid. We rekenen er daarom ook op dat je een hele bijeenkomst onze gast zult zijn!
  • Na afloop zul je een nazending ontvangen met de diverse bestanden van de lezingen en de workshops;
  • Wanneer je je onverhoopt moet afmelden na de voor aanmelding vastgestelde sluitingsdatum wordt er wel een factuur gestuurd, VONKC maakt immers kosten voor de aanmelders.

Je eigen scholingsbudget via school

Maak daar slim gebruik van!

  • Als docent heb je op je school een persoonlijk budget voor deskundigheidsbevordering. Dat is in de cao vastgelegd.
  • Het budget bedraagt 600 euro bij een volledige fte. Werk je parttime dan wordt je budget naar rato van jouw fte vastgesteld.
  • Zie pagina 89 tot en met 91 van de cao-vo 2018-2019 hoe het is geregeld en dan met name artikel 16.3 tot en met 16.6.

Jóuw korting op VONKC-studiedagen

Ook al voldoet de school de factuur voor jouw deelname aan onze studiedag: de korting komt ten goede aan jezelf want je houdt als VONKC-lid meer ter besteding over van je persoonlijke budget. Je kunt zo meer studiedagen volgen bij ons (of elders) dan wanneer je geen lid bent en dus geen korting krijgt. De tarieven voor onze studiedagen zijn voor leden aanzienlijk lager dan voor niet-leden, idem voor studenten.

NB omdat de nieuwe cao’s voor primair en voortgezet onderwijs nog niet beschikbaar zijn verwijzen we hier nu alleen naar de lopende cao-vo.