Studiedagen

VONKC organiseert ieder schooljaar voor diverse doelgroepen diverse vakinhoudelijke activiteiten. Een belangrijk onderdeel vormt aandacht voor het uitwisselen van je ervaringen in de klas, waarbij verschillende onderwerpen en werkwijze aan bod komen. We kunnen veel van elkaar leren!
Nieuwsberichten over scholing vind je in het dossier Scholing.

Nascholing:

  • In het Lerarenportfolio van het ministerie van OCW staan onze studiedagen en examenbesprekingen als nascholingsaanbod.
  • We willen graag dat onze certificaten waardevol zijn en blijven. Het certificaten wordt verstrekt op basis van je aanwezigheid. We rekenen er daarom ook op dat je een hele bijeenkomst onze gast zult zijn!
  • Na afloop zul je een nazending ontvangen met de diverse bestanden van de lezingen en de workshops;
  • Als docent heb je op je school een persoonlijk budget voor deskundigheidsbevordering. Dat is in de cao geregeld: bv. 600 euro per vo-docent, 500 euro bij een po-docent bij een volledige fte. Maak daar slim gebruik van!
  • De tarieven voor onze studiedagen zijn voor leden aanzienlijk lager dan voor niet-leden, idem voor studenten. Voor studenten geldt: zij zijn nog niet aangesteld aan een school.
  • Wanneer je je onverhoopt moet afmelden na de voor aanmelding vastgestelde sluitingsdatum wordt er wel een factuur gestuurd, VONKC maakt immers kosten voor de aanmelders.