Beeldend

In het kader van Curriculum.nu formuleerde VONKC eind 2017 deze visie op Beeldende Kunst & Vormgeving en op het leergebied Kunst & Cultuur.

Nieuwsberichten over ontwikkelingen rondom het vak Beeldend(e Kunst en Vormgeving). Komende activiteiten dit schooljaar.

VONKC Leerplan Beeldende kunst en vormgeving

Een vakvereniging voor Onderwijs in Kunst en Cultuurvakken kan niet zonder een taakstellend leerplan voor die vakken. Een denktank van deskundigen heeft een paar jaar geleden de opdracht gekregen om hun inzichten met elkaar te delen en een leerplan te formuleren voor 4 tot 14-jarigen. Het is niet zomaar een opsomming van leerdoelen geworden. Je vindt er achtergronden en visies in die de samenstellers hebben gebruikt bij hun werk.

Wij vinden het belangrijk dat je van deze stukken kunt kennisnemen, omdat zij een weergave zijn van het denkproces en een verantwoording bieden voor de gemaakte keuzes. VONKC geeft met dit leerplan een duidelijke visie op beeldend onderwijs. In deze tijd waarin kritisch gekeken wordt naar het rendement van onderwijs is het belangrijk te beschikken over een helder vakdocument. We hebben als beeldend vakgebied een belangrijke taak in het onderwijs. De ons omringende beeldcultuur vraagt om beeldvaardigheid in de breedste zin van het woord. Dat soort vaardigheden ontstaan niet vanzelf. Daar is een leerplan voor nodig.

Lees hier het leerplan beeldende kunst en vormgeving.

Via het digitale bestand kunt u geraadpleegde literatuur aanklikken.

Primair onderwijs

Voorgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

Nadere info volgt.

Hoger beroepsonderwijs

Nadere info volgt.