CKV

In het kader van Curriculum.nu formuleerde VONKC eind 2017 deze visie op het leergebied Kunst & Cultuur in po, vo onderbouw en bovenbouw.

Nieuwsberichten over ontwikkelingen rondom het vak CKV.
Komende activiteiten dit schooljaar.

VMBO

HAVO/VWO