Dans

Dans

In het kader van Curriculum.nu formuleerde VONKC eind 2017 deze visie op Dans en op het leergebied Kunst & Cultuur.

Nieuwsberichten over ontwikkelingen rondom het vak Dans. 
Komende activiteiten dit schooljaar.

Inleiding Dans

Primair onderwijs

Voorgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

Hoger beroepsonderwijs