Film

Film

In het kader van Curriculum.nu formuleerde VONKC eind 2017 deze visie op Beeldende Kunst & Vormgeving (waaronder Film) en op het leergebied Kunst & Cultuur.

Nieuwsberichten over ontwikkelingen rondom het vak Film.
Komende activiteiten dit schooljaar.

Inleiding Film

De specialisten op het gebied van Film binnen het onderwijs, de community Filmdocenten zijn een sectie binnen VONKC. Naast 2D, 3D dus ook een speciale plek voor film en ander bewegend beeld. Het bewegende beeld, film, neemt een groeiende plaats in binnen de samenleving en dus ook in het onderwijs. Selfies, een fotootje maar ook veel filmpjes, het is de taal waarmee mensen van nu vaak communiceren. Leerlingen grijpen graag naar het bewegende medium om oplossingen te zoeken voor de problematiek ze voorgelegd krijgen. De community Filmdocenten zet zich samen met VONKC in voor kwaliteit en innovatie in het kunst- en cultuuronderwijs.


Doel van de community Filmdocenten

Binnen het geheel aan media-educatie ligt voor de community filmdocenten de focus op het vak Film; het karakteristieke van de kunstvorm film, de vormentaal van film en film als expressiemiddel. De community filmdocenten is van mening dat filmeducatie het kunstonderwijs verrijkt en mediawijsheid bevordert. Voor ons ligt het zwaartepunt op het ontwikkelen van het zelf filmmaken door leerlingen. We gaan uit van de kerndoelen 48 t/m 52 (kunst en cultuur; onderbouw voortgezet onderwijs) die betreffen: productie, reflectie, receptie en presentatie van eigen, andermans en professionele beeldende kunst en vormgeving.

  • Media-educatie gaat over het leren interpreteren van de vormentaal en de inhoud van media, het bepalen door welke belangen of waardesystemen deze worden gestuurd en het bewust worden van de plaats en rol van media.
  • ‘Mediawijsheid duidt op het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee leerlingen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderende en fundamenteel gemedialiseerde wereld.’ Bron: adviesrapport van de Raad voor Cultuur (2005)

Wij onderschrijven onderstaand citaat (van EYE door leden van netwerk filmeducatie):

'Het leren gebruiken van beeldtaal is essentieel in onze gemedialiseerde samenleving. Film is een zeer toegankelijk medium en ondersteunt mensen om al op jonge leeftijd de wereld te ontdekken, te begrijpen en zich er bewust van te worden. Daarnaast kan film, net als andere kunsten, ontroeren, vermaken en aan het denken zetten. Door filmeducatie ontwikkelen mensen de kennis, vaardigheden en mentaliteit om film en beeldtaal te onderzoeken en te analyseren, de impact ervan en de invloed op de samenleving te kunnen begrijpen en zelf beeldverhalen te kunnen maken en publiceren.'

Het implementeren van het vak Film
De community biedt ondersteuning aan filmdocenten die het vak Film een plek op school willen geven en hun directie daar van willen overtuigen. Dit kan zijn of in de vorm van een eenmalige project of losse modules om filmische vaardigheden aan te leren dan wel als eindexamenvak binnen het kunstonderwijs. Lees meer

Doelstellingen en niveaus van het vak Film:

  • bewust creëren
  • bewust aanleren en toepassen van film technische aspecten
  • bewust verplaatsen in de kijker
  • bewust beschouwen
  • bewust worden van de rijkdom van het medium

De nadruk is gelegd op ‘bewust’, omdat het in het vak Film om meer gaat dan alleen maar ‘een filmpje kijken en maken’. Elke leerling krijgt alle vaardigheden van het film maken meer of minder onder de knie en kan daarnaast een voorkeur ontwikkelen voor een bepaald aspect van het film maken zoals bijvoorbeeld montage.

Kapstok voor de niveaus waarop het vak Film wordt aangeboden:

A. Basisvaardigheden: ontdekken van/experimenteren met beeldtaal (grote meesters als voorbeeld). Dit zijn veelal eenmalige projecten of modules.
B. Het ambacht leren: film technische aspecten onder de knie krijgen.
C. Verdieping en eigen stijl ontwikkelen.

Het niveau geeft de mate van bewust toepassen aan. Lees meer

Scholing en uitwisseling bevorderen
Als community Filmdocenten willen wij scholing en uitwisseling van kennis en lesmateriaal bevorderen. Centraal staat dat leerlingen betere films leren maken. Om met elkaar te communiceren over ervaringen met het vak film op school hebben we de website filmdocenten.nl in het leven geroepen. Hier vindt u lesmateriaal en voorbeelden van films gemaakt door leerlingen. Ook biedt ze de ruimte om actualiteiten en activiteiten aan te kondigen. Wilt u onderdeel zijn van de filmcommunity meldt u zich dan kostenloos aan.